El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), corresponents a l’ajut agroambiental de sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya corresponents a la campanya 2013. L’objectiu de l’ajut és la reducció en l’aplicació de productes químics i la introducció o seguiment de l’aplicació de sistemes alternatius de lluita biològica per al conreu de la vinya, amb la finalitat de promoure una activitat agrària més sostenible mediambientalment.

Dels expedients concedits a tota Catalunya, el 81% són per la Denominació d’Origen Penedès (348 sobre un total de 428) i representen el 67% de tots els diners repartits en aquesta línia d’ajut.

Segons l’informe d’estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2013) elaborat pel CCPAE, el tipus d’agricultura ecològica que més es conrea a Catalunya és la vinya, representant un 31% sobre el total i amb 7.790 ha.totals de conreu. L’evolució d’aquest tipus de conreu en els darrers anys ha estat espectacular: ja només de l’any 2012 al 2013 va haver-hi un creixement del 38,74% en el número d’hectàrees conreades, i si ens fixem en el període total d’estudi (any 2000 a 2013) s’ha passat de 455 ha. a les 7.790 ha que hi ha registrades actualment.

Si ens el fixem en el detall i pel que fa a la DO Penedès, les dades reafirmen la seva aposta i lideratge pel cultiu ecològic, sent la denominació d’origen de Catalunya amb una major superfície de vinya conreada, 4.839 ha (un 62,11%) sobre un total de 7.790 ha. A nivell de cellers, ja en són 55 els que aposten per aquest tipus de cultiu dins la DO Penedès, d’un total de 146 presents a Catalunya.