Resultats positius per a la Denominació d'Origen Penedès

Les dades de comercialització de la campanya 2011 confirmen la bona evolució dels vins del Penedès

L’evolució de les vendes  de la campanya 2011 respecte de la campanya 2010 ha estat positiva per als vins de la Denominació d’Origen Penedès.

El mercat exterior, ha augmentat en un 5.36% les seves vendes, sent Alemanya el mercat líder.  Augments en mercats emergents com Brasil (18.29%), donen bones expectatives pel futur fora de les nostres fronteres.

Dels 114 països del món on s’exporten els vins de la Denominació d’Origen Penedès, destaquen i per aquest ordre Alemanya, Suècia, Canadà, Finlàndia, Estats Units, Cuba, Noruega, Xina, Japó i Bèlgica

Tot i valorar la dinàmica en el mercat exterior, cal tenir en compte que el gruix de vendes, i per tant, el focus dels principals objectius es troba en el mercat interior espanyol i principalment Catalunya com a mercat de proximitat.

El mercat espanyol representa pels vins del Penedès el 73,8 % del total de vendes i ha incrementat un 2.45 % respecte la campanya anterior.

Segons el President de la DO, el Sr. Josep Maria Albet i Noya, "estem en un bon moment pels nostres vins i les bones perspectives ens motiven encara més a tirar endavant impulsant nous projectes."